Szent Mihály Templom - Sopron

látnivalók Sopronban

Szent Mihály Templom - Sopron

A XIII. században kezdték építeni román stílusban. Az építkezés évszázadokon át folyt, s a XV. században gótikus formában készült el. 48 m magas tornyával a város fölé emelkedik. Oldalfalait támpillérek erősítik. A torony alján bélletes kapu vezet a templombelsőbe, melyet négy monumentális oszloppár oszt három hajóra. A neogótikus szárnyas főoltárt id. Storno Ferenc tervezte. A régi főoltárkép Bartholomeus Altomonte műve. A templom legértékesebb műtárgya egy fából faragott Madonna-szobor.

align= left A Szent Mihály tiszteletére szentelt templomot a XIII. században román stílusban kezdték építeni, de a XV. században gótikussá építették át. Mai alakját az 1800-as években végzett neogótikus rekonstrukció formálta. XV. századi szobrot, falképeket is őriz. A nyugati homlokzaton emelkedő torony alsó szintje jól láthatóan középkori, viszont a bejárat béllete és kerete XIX. századi, mint a felső szint a nagy kőrácsos és csúcsíves ablakokkal és kőcsipkés körbefutó erkéllyel. A hajó ritmusát adó támpillérek is középkoriak.
A templomba lépve tovább folytatható az egymással harmonizáló, de évszázadok által elválasztott részletek összevetése: gótikus ülőfülkék és neogótikus árkádok, a főhajót díszítő oszlopfők és konzolok plasztikus megformálása a középkori mester tudását dicséri, de rajtuk a festés XIX. századi. A legteljesebb kettősséget a főhajó szentélyében láthatjuk: az égbe törő gótikus kőbordák lendületét hangsúlyosabbá teszi a Storno Ferenc tervezte neogótikus oltárépítmény. A nyolcszög alaprajzú, XIII. századi Szent Jakab-kápolna román stílusjegyeit viszont mindmáig megőrizte.

align= right Feltártak középkori, XV. századi falfestményeket, illetve azok töredékeit, ezek ma erősen megújított formában láthatók. Az 1460-1470 körül készült fa Madonna-szobor viszont eredeti szépségét és az évszázadok patináját is őrzi. A templom berendezése is neogótikus, az 1859-1866 közötti helyreállítás idején készült Storno Ferenc tervei szerint. Megőrzött barokk oltárainak képét Altamonte és Troger iskolájának képviselői festették. A templom cintermében őrzött sírkövek között XVII. századi, késő reneszánsz munka is látható. A kora középkor szokásainak megfelelően a temető területén épült fel a város első plébániatemploma, amely így az erődített városfalon kívülre került: így történt ez a Szent Mihály-templom esetében is.

Bejelentkezéssel látogatható.
Cím:
Sopron, Szent Mihály út
Telefonszám: 99/508-080
 • 

  Soproni látnivalók

  • Nagyboldogasszony templom - Sopron

   Sopron
   A XIII. századi gótikus templom és a káptalanterem a hazai középkori ferences építészet egyik legépebben maradt kiemelke...

  • Tűztorony - Sopron

   Sopron
   Az 58 méter magas torony Sopron fő jelképe. Eredetileg várostorony volt: alsó, szögletes részét 1290 és 1340 között gó...

  • Fabricius-ház - Sopron

   Sopron
   Az épület egyik érdekessége, hogy a ház alatt római fürdő maradványaira leltek a régészek. Névadója - Fabricius Endre...

  • Ó-zsinagóga - Sopron

   Sopron
   A műemléki helyreállítás után bemutatott zsinagóga a zsidóság történetének európai jelentőségű emléke, melyet a s...

  • Károly magaslati kilátó - Sopron

   Sopron
   Az erdőt sűrűn behálózó turistautakon a természet számos apró csodájával lehet megismerkedni. Az első faépítésű ki...

  • Lővér Fürdő - Sopron

   Sopron
   Sopron város vendégeinek egyik legkedvesebb pihenőhelye a Lővér körút mellett elterülő Lővér Fürdő, melyet a fenyvese...

  • Tómalom Fürdő - Sopron

   Sopron
   Egy szép, történelmi és kulturális értékekben gazdag városhoz közel tölthetnek kellemes napokat, akik Sopron és a Fert...

  • Balfi Gyógyfürdő - Sopron

   Sopron
   Balf története a római korig nyúlik viszsza, a helyén álló ókori telepnek már bizonyosan virágzó bor- és fürdőkultú...

  • Fertőrákosi kőfejtő - Sopron

   Sopron
   Fertőrákos neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik a község északi területén emelkedő domb kőbányájával. A kőfej...

  • Helytörténeti Kiállítás - Sopron

   Sopron
   A Storno-ház első emeletén a Helytörténeti kiállítás bemutatja Sopron és a vármegye új és legújabb kori történetét...

  • Patika Múzeum - Sopron

   Sopron
   Az egykori Angyal patika épülete a 17. század közepétől gyógyszerész, orvos családok tulajdonában volt. A korábban láb...

  • Scarbantia Foruma - Sopron

   Sopron
   Sopron római elődje, Scarbantia város egykori központjának, a római Forumnak a járószint alatti maradványai láthatók eg...

  • Központi Bányászati Múzeum - Sopron

   Sopron
   Az évezredes magyar bányászat országos gyűjtőkörű szakmúzeuma 1957. október 13-án nyílt meg Sopron barokk belvárosáb...

  • Erdészeti Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   Látott már a XIX-XX. század fordulóján készült erdészeti szerszámokat, asztalos eszközöket, földmérő és térképés...

  • Országos Evangélikus Múzeum Soproni Gyűjteménye - Sopron

   Sopron
   Az evangélikus egyház története a magyarországi reformáció idejétől kezdődően több évszázadot ölel fel.

  • Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   A gyűjtemény a Katolikus Konvent tulajdonában és kezelésében áll. A kiállítás létrehozói az eredeti helyükről kiker...

  • Pékmúzeum - Sopron

   Sopron
   A pékmesterség legrégebbi épületében kapott helyet a Pékmúzeum, amelyre az épület homlokzatán elhelyezett perecet tör...

  • Zettl-Langer Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   Több mint 120 évvel ezelőtt, egy fiatal férfiú választás előtt állt, vagy festőművész lesz, vagy apja tanácsát köve...

  • Mária-oszlop - Sopron

   Sopron
   A Mária-oszlop helyén a középkorban a Boldogasszony templom állt, amit azonban 1632-ben, Kőszeg török ostromakor, stratég...

  • Horváth József Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   A művészettörténet-írás „Sopron nagy festője”, ”Az akvarell klasszikusa”, ”Az akvarell poét...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Sopron

  Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábánál, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re találhat...

Szállások Sopronbanés környékén