Nagyboldogasszony templom - Sopron

látnivalók Sopronban

Nagyboldogasszony templom - Sopron

A XIII. századi gótikus templom és a káptalanterem a hazai középkori ferences építészet egyik legépebben maradt kiemelkedő emléke. A középkori kolostorépületet későbbi, elsősorban XVII. századi átépítések formálták át, de a templomhoz legközelebb eső részének kialakítása megőrizte a gótikus részeket, köztük a gazdag figurális faragványokkal díszített XIV. századi káptalanterem.

align= left A középkori város fsőterén álló úgynevezett Nagyboldogasszony templomot 1241-1250 között alapította a Geissel-Jekel család Szûz Mária tiszteletére. Elnevezése az alapító személyével, és annak a tornyon látható címerével függ össze. Szokatlan helyét pedig az magyarázza, hogy a városfalakon belül, az alapításakor még bőven állt rendelkezésre álló hely, míg a település plébánia temploma pedig a falakon kívül helyezkedett el.

Épületei 1280 körül készültek el, az épület szerkezete is számos vonásban eltér a hazánkban jellemző ferences templomok szerkezetétől. A háromhajós templomhoz sokszögzáródású szentély csatlakozik, míg a templom magas és karcsú. A XIV. századi tornya, a település főterének meghatározó építészeti eleme, a templom hajójához csatlakozik. A templom szerkezetében és legfontosabb részleteiben megőrizte gótikus jellegzetességeit, háromhajós, egy sokszögzáródású szentéllyel. Érdekessége a hajó déli falának közepén megmaradt középkori szószék.

align= right A XVIII. században új, barokk berendezést kapott a templom, a főoltára 1751-ben készült el. Ugyancsak az ekkori átalakításokhoz tartozik a gazdagon faragott, szobrokkal s domborművekkel díszített szószék, amely 1754-ből származik. Néhány évtizeddel késõbb készültek a mellékoltárok, amelyek már klasszicizáló stílust mutatnak. Az orgonakarzat mellvédjét stukkódomborművek és falfestmények díszítik, amelyek Dorffmaister István alkotásai. A templombelsőben több temetkezés emléke is megmaradt, így az orgonakarzat alatt gróf Széchényi Antal síremléke, felső részén portrészobra.

A templom első helyreállítása Storno Ferenc tervei alapján a XIX. század végén történt meg. A középkori kolostorépületet későbbi, elsősorban 1628 és 1636 között végzett átépítések formálták át, de a templomhoz legközelebb eső részének mind homlokzati, mind belső kialakítása megőrizte a gótikus részeket. Itt található a kolostor egyik legjelentősebb építészeti része, a gazdag figurális faragványokkal díszített XIV. századi káptalanterem.

align= left A kolostor 1786-ig, a rend feloszlatásáig működött, majd megyei hivatalként szolgált. 1802-ben a tevékenységét újrakezdő bencések kapták meg, és 1950-ig rendházuk és iskolájuk mûködött itt. Ezután iskolaként szolgált, míg a káptalanterem műemléki helyreállítására 1949-51-ben került sor. Ma ismét a bencés rendnek ad otthont. A templom és a káptalanterem a hazai középkori ferences építészet fontos emléke, a város szerzetesi életének több évszűzad óta egyik legfontosabb helyszíne.

Cím:
Sopron, Templom u. 1.; Fő tér felől

Nyitva tartás:
Április 1. és október 31. között: hétfő kivételével naponta 10-12 és 13-17
November 1. és március 31. között: hétfő kivételével naponta 10-12 és 13-15

 • 

  Soproni látnivalók

  • Nagyboldogasszony templom - Sopron

   Sopron
   A XIII. századi gótikus templom és a káptalanterem a hazai középkori ferences építészet egyik legépebben maradt kiemelke...

  • Tűztorony - Sopron

   Sopron
   Az 58 méter magas torony Sopron fő jelképe. Eredetileg várostorony volt: alsó, szögletes részét 1290 és 1340 között gó...

  • Fabricius-ház - Sopron

   Sopron
   Az épület egyik érdekessége, hogy a ház alatt római fürdő maradványaira leltek a régészek. Névadója - Fabricius Endre...

  • Ó-zsinagóga - Sopron

   Sopron
   A műemléki helyreállítás után bemutatott zsinagóga a zsidóság történetének európai jelentőségű emléke, melyet a s...

  • Károly magaslati kilátó - Sopron

   Sopron
   Az erdőt sűrűn behálózó turistautakon a természet számos apró csodájával lehet megismerkedni. Az első faépítésű ki...

  • Lővér Fürdő - Sopron

   Sopron
   Sopron város vendégeinek egyik legkedvesebb pihenőhelye a Lővér körút mellett elterülő Lővér Fürdő, melyet a fenyvese...

  • Tómalom Fürdő - Sopron

   Sopron
   Egy szép, történelmi és kulturális értékekben gazdag városhoz közel tölthetnek kellemes napokat, akik Sopron és a Fert...

  • Balfi Gyógyfürdő - Sopron

   Sopron
   Balf története a római korig nyúlik viszsza, a helyén álló ókori telepnek már bizonyosan virágzó bor- és fürdőkultú...

  • Fertőrákosi kőfejtő - Sopron

   Sopron
   Fertőrákos neve elválaszthatatlanul összekapcsolódik a község északi területén emelkedő domb kőbányájával. A kőfej...

  • Helytörténeti Kiállítás - Sopron

   Sopron
   A Storno-ház első emeletén a Helytörténeti kiállítás bemutatja Sopron és a vármegye új és legújabb kori történetét...

  • Patika Múzeum - Sopron

   Sopron
   Az egykori Angyal patika épülete a 17. század közepétől gyógyszerész, orvos családok tulajdonában volt. A korábban láb...

  • Scarbantia Foruma - Sopron

   Sopron
   Sopron római elődje, Scarbantia város egykori központjának, a római Forumnak a járószint alatti maradványai láthatók eg...

  • Központi Bányászati Múzeum - Sopron

   Sopron
   Az évezredes magyar bányászat országos gyűjtőkörű szakmúzeuma 1957. október 13-án nyílt meg Sopron barokk belvárosáb...

  • Erdészeti Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   Látott már a XIX-XX. század fordulóján készült erdészeti szerszámokat, asztalos eszközöket, földmérő és térképés...

  • Országos Evangélikus Múzeum Soproni Gyűjteménye - Sopron

   Sopron
   Az evangélikus egyház története a magyarországi reformáció idejétől kezdődően több évszázadot ölel fel.

  • Római Katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   A gyűjtemény a Katolikus Konvent tulajdonában és kezelésében áll. A kiállítás létrehozói az eredeti helyükről kiker...

  • Pékmúzeum - Sopron

   Sopron
   A pékmesterség legrégebbi épületében kapott helyet a Pékmúzeum, amelyre az épület homlokzatán elhelyezett perecet tör...

  • Zettl-Langer Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   Több mint 120 évvel ezelőtt, egy fiatal férfiú választás előtt állt, vagy festőművész lesz, vagy apja tanácsát köve...

  • Mária-oszlop - Sopron

   Sopron
   A Mária-oszlop helyén a középkorban a Boldogasszony templom állt, amit azonban 1632-ben, Kőszeg török ostromakor, stratég...

  • Horváth József Gyűjtemény - Sopron

   Sopron
   A művészettörténet-írás „Sopron nagy festője”, ”Az akvarell klasszikusa”, ”Az akvarell poét...

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Sopron

  Sopron Magyarország nyugati határa mellett, az Alpok lábánál, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re találhat...

Szállások Sopronbanés környékén